NKUTEK EURASIA TEKNOPARK

TGB 2 Silahtarağa mah. Üniversite 1.sk NO:13 B Blok Çorlu Tekirdağ

+90 282 651 00 26

info@dosetex.com

Vizyonumuz

Tekstil farklı alanlarında Ar-Ge, İnovasyon, ve Eğitim alanlarında farklılık yaratarak, sürdürülebilirlik, doğa,çevresel farkındalık, enerji tasarrufu, iklim değişiklikleri konularını ön planda tutarak büyümek ve global bir güç olmaktır.

Misyonumuz

Teknik tekstil alanında, Ar-ge ve inovasyon odaklı öncü ve rekabetçi yaklaşımlarla Ar-ge ile ürün geliştirme ve ürünün pazara sunulması noktasında değer yaratan lider bir kuruluş olmak.